O MNIE

Jestem wałbrzyszaninem, prezydentem miasta Wałbrzycha od 2011 roku oraz menedżerem i lekarzem. Posiadam dwie specjalizacje: II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz II stopnia w zakresie kardiologii.

W 1979 roku ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja na profilu matematyczno-fizycznym. Następnie kontynuowałem edukację na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w 1985 roku rozpocząłem staż lekarski w ówczesnym Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu (obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu). Rok później pełniłem funkcję młodszego asystenta na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W 1996 roku uzyskałem na macierzystej Uczelni stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: "Zastosowanie programowanych ćwiczeń fizycznych w rehabilitacji chorych z zaawansowaną niewydolnością krążenia". Od 1999 roku byłem zastępcą, a następnie od 2000 roku ordynatorem Oddziału Internistyczno -Kardiologicznego Szpitala Górniczego w Wałbrzychu. Następnie w 2002 roku objąłem funkcję dyrektora Specjalistycznego Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
W 2003 roku marszałek województwa dolnośląskiego powołał mnie na stanowisko pełnomocnika ds. konsolidacji szpitali wałbrzyskich. Zaś w 2005 roku zostałem zastępcą dyrektora ds. lecznictwa w wałbrzyskim Specjalistycznym Szpitalu, a następnie ordynatorem Oddziału Kardiologicznego i jestem nim do chwili obecnej. Z kolei 2008 roku objąłem stanowisko wicedyrektora Szpitala, a także wyznaczono mnie na pełnomocnika zarządu województwa dolnośląskiego ds. polityki zdrowotnej.

26 maja 2011 roku premier Donald Tusk wyznaczył mnie na komisarycznego zarządcę Wałbrzycha.  Następnie 7 sierpnia 2011 roku zostałem wybrany na prezydenta miasta Wałbrzycha. Funkcję tę pełnię do dzisiaj.

Z mojej inicjatywy podjęto działania zawarte w Strategii EUROPA 2020 - Deklaracja Aglomeracji Wałbrzyskiej, która została podpisana w Wałbrzychu w dniu 22 listopada 2013 roku przez włodarzy gmin miejskich i miejsko-wiejskich południa Dolnego Śląska.

Za swoją pracę na rzecz ochrony zdrowia oraz samorządu otrzymałem wiele nagród i wyróżnień, w tym między innymi:

 • Osobowość Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego "Gwiazdy Biznesu" w 2017 roku;
 • VI Miejsce w rankingu "Najlepszych Prezydentów Miast" wg tygodnika Newsweek Polska w 2016 roku;
 • Nagroda za wyjątkowe poparcie społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom - Lider Miasta Przyszłości 2015 roku;
 • IV Miejsce w rankingu "Najlepszych Prezydentów Miast" wg tygodnika Newsweek Polska w 2015 roku;
 • II miejsce w rankingu "Samorządowy Menedżer Regionu 2014 w województwie dolnośląskim" - Puls Biznesu i Bonnier Business Polska;
 • XIV Miejsce w rankingu "Najlepszych Prezydentów Miast" wg tygodnika Newsweek Polska w 2014 roku;
 • Samorządowiec Przyjazny Rodzinie w 2014 roku;
 • Nominacja do Kryształów i kamieni w kategorii "Polityczne Kryształy" w 2011 i 2012 roku;
 • Nominacja do Kryształów i kamieni w kategorii "Polityczne Kryształy" w 2013 roku;
 • Zasłużony dla miasta Wałbrzycha w 2008 roku;
 • Menedżer rynku zdrowia w 2008 roku;
 • Menedżer roku 2010 w ochronie zdrowia.

 

PROGRAM

Poznaj mój program wyborczy dla Wałbrzycha "SZÓSTKA SZEŁEMEJA" na lata 2018-2023

KONTAKT

Zapraszam do kontaktu 

  kontakt@prezydentszelemej.pl

Odwiedź moje konta na: